BXL, 2012

 

It is my favourite city. I used the image of it in the series of drawings by needle and thread in combination with relief prints.

Je to moje obľúbené mesto. Použila som reálne obrazy mesta v kolekcii kresieb výšivkou v kombinácii so slepotlačou.

Exhibition On the Table

vases IN

exhibition DEKOR 2

Schmuck Wander

exhibition DEKOR

vases Lilac

Bio-vases 6

exhibition Vase

project Cleaning

Bio-vases 0-5

BXL

Schmuck Wander

Herbarium

Čokolády/Chocolates

Prázdny