2007 Katalóg doktorandov VŠVU Bratislava v Brne

Fakulta Výtvarných umení VUT, Brno, Česká republika