2011 III Międzynarodowe Sympozjum Rzeźbiarskie im. Katarzyny Kobro w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Poľsko.