2013 Oltáre súčasnosti – súčasné oltáre

Tučianska galéria, Martin (kurátorka Lucia Miklošková)