2014 STROJ – DESTROY – HYÖTY (s Niinou-anneli Kaarnamo)

Bunker – Nitrianska galéria, Nitra, kurátor/text: Andrej Ruman

Už kalambúr v titule poodhaľuje časť z mnohovrstvového obsahu výstavy, ktorú pre verejnosť sprístupní už koncom septembra Nitrianska galéria – Bunker. Samotný titul sa stáva integrálnou súčasťou výstavy, tvorí leitmotív, sprevádza a spája. Premosťuje nie len slová a ich významy, no spája aj dvoch rozličných ľudí - Miru Podmanickú a Niina-Anneli Kaarnamo. Hoci výtvarníčky pochádzajú z rôznych krajín i napriek ich rôznym "backgroundom" reprezentujú umelcov rovnakej generácie, stotožňujúcimi sa s rovnakými ideálmi. Pracujú s rozličnými materiálmi, no v rovnakom odbore - spája ich práca so sochou, práca v trojrozmerných umeniach, práca, ku ktorej pristupujú so svojskou zanietenosťou, povedzme až šialenosťou (v pozitívnom zmysle).

Stroj – Destroy – Hyöty je jazykový mix, akási koláž dorozumievacích prostriedkov oboch autoriek. Slovenské (rodný jazyk MP) STROJ znamená príkaz, mechanizmus. Anglické (hlavná komunikačná báza súčasnej mladej generácie) DESTROY nadväzuje foneticky, no s antagonistickým významom - zničiť. Fínske (rodná reč N-AK) HYÖTY značí prospech, benefit.

Stroj – Destroy – Hyöty teda kladie otázky ohľadne vizuálneho umenia, jeho tvorby a vnímania: prečo budovať, prebudovať a potom následne zničiť? Aké sú benefity z dynamickej transformácie priestoru?

Po odpovede, ktoré sa budú vynárať postupne počas celého trvania výstavy, je dobré si prísť na niekoľko krát. Vytvorená inštalácia (STROJ) prezentovaná v šiestich miestnostiach s jemnými tematickými odtieňmi bude postupne metamorfovaná a bude podliehať redukcii (DESTROY - de-stroj). Výsledkom tohto procesu bude čistý priestor pripravený na inštaláciu novej expozície (HYÖTY). Počas výstavy bude pre diváka prezentovaný celý postup: inštalovanie, trvanie a deinštalácia. Celú kontinuálnu premenu bude možné sledovať priebežne v rámci šiestich týždňov jej trvania. Tí, ktorí sa na výstavu vyberú až v priebehu jej prerodu, si budú môcť konfrontovať aktuálny stav v „dokumentačnom centre“. V tejto miestnosti, akejsi pamäti výstavy, budú deponované deinštalované artefakty a fotodokumentácia z uskutočnených zmien.

Aby bolo návštevníkom umožnené celý prerod sledovať, prichádza Nitrianska galéria s možnosťou opakovaných vstupov do priestorov Bunkra (stačí ak si návštevník zakúpi jeden vstup a pri ďalších návštevách sa týmto lístkom preukáže).