2014 VII. Nový zlínský salón

Zlín, Česká republika, s. 176-177.