Bienále forma 2013

Slovenská výtvarná únia, Bratislava (kurátorky Adriena Pekárová a Maya Hriešik Nepšinská)