Bs., 2008

 

The name of the installation has several meanings; it can mean Brussels dream (“Bruselský sen” in Slovak language, Expo 58 Brussels, exhibition in Prague), maybe western dream, initials of Slovakia and Belgium (this work was created while preparing for my educational stay in Belgium for nine months), bullshit...

It carries on the ideas from the work “My room”, 2006, an installation consisting of textile reliefs describing fragments of various objects from my room.

Bs. contains four parts, four sewn white paintings-reliefs in size of a bed and of four series of objects related to them. They represent four nights, four dreams; different types of dreams with different feeling. Of course they do not record every possibility; they are only samples, a diary augmented into actual size, a diary of unconscious things, images which we do not remember.

Essential question for me was if there can be found visible, tactile imprint of a dream; if it is possible to find an “image” of a dream in the blanket, crinkled sheets or pillows after we wake up.

All parts of the installation, white (light grey in the case of concrete), only with exceptional use of colours (colourful threads, three blue pillows, imprints in moulds), refer to cleanness, sculptural monochrome materials and simplification which supports interaction between lights and shadows. Paintings-reliefs are layered from various materials and sewn to create the third dimension. I assigned objects to every image, which speak of care about one’s own body (cosmetic bag without zipper), worry about one’s things, property and other people (my diminished clothes), loving care for animals and plants (sewn white leaves) and about their non-functioning and uselessness concerning the passing time. The fourth group of objects contains different materials. Painting-relief is from different fabric than other three pieces, sewn with black thread; its background is filled with photographs of my travels, places and people I know. On the floor are objects created on educational stay in Brussels. They indicate new questions about a complex relationship to a place with its history, people and memories; and about its possible influence.

 

Názov inštalácie ma viacero významov, je skratkou názvu Bruselský sen (Expo 58 Brusel, výstava v Prahe), ktorý môže znamenať aj západný sen, alebo len začiatočnými písmenami Belgicka a Slovenska (keďže práca sa vyvíjala počas vybavovania a prípravy na študijný pobyt v Bruseli)...

V „Bs.“ nadväzujem na diplomovú prácu „Moja izba“, 2006, inštaláciu mojej izby z bielych textilných reliéfov, ktoré zobrazovali fragmenty objektov.

Bs. sa skladá zo štyroch častí, štyroch ušitých bielych obrazov-reliéfov v rozmere mojej reálnej postele a k nim priradenou sériou objektov, ktoré sa k nim významovo vzťahujú. Predstavujú štyri noci, štyri sny, každý iný, s iným vyznením, iného druhu. Samozrejme nezachytávajú všetky možnosti, sú len ukážkou, denníkom zväčšeným do reálnej podoby, denníkom podvedomých vecí, obrazov, ktoré si nepamätáme.

Podstatnou otázkou pre mňa bolo, či ostáva na posteli viditeľný, hmatateľný odtlačok sna. Či je možné nájsť po zobudení „obraz“ sna na pokrčenej perine, plachte a skrčenom vankúši.

Všetky časti inštalácie, biele (svetlosivé v prípade betónu), len s výnimočným použitím farby (farebné nite, tri modré vankúše a odtlačky farebných látok vo formách), odkazujú na čistotu, sochárske jednofarebné materiály a zjednodušenie, ktoré podporuje hru svetla a tieňa. Obrazy-reliéfy sú navrstvené z viacerých materiálov a prešité, aby vytvorili jemný reliéf. Ku každému som priradila objekty, ktoré hovoria o starostlivosti o vlastné telo (kozmetická taška bez zipsu), starosti o vlastné veci, majetok, o druhých ľudí (moje zmenšené oblečenie), o nezištnej starostlivosti o zvieratá a rastliny (ušité biele kvety), a o ich nefunkčnosti alebo márnosti vzhľadom k času. Posledná skupina na rozdiel od predchádzajúcich obsahuje aj iné materiály okrem bavlnenej látky. Obraz-reliéf je z polyesterovej látky vyšitý čiernou niťou, pozadie mu tvoria čiernobiele fotky mojich známych a miest, ktoré som za posledné mesiace navštívila. Na zemi ich dopĺňajú objekty a odliatky už zo študijného pobytu v Belgicku. Naznačujú otázky o komplexnom vzťahu k miestu so svojou históriou, ľuďmi a spomienkami, o jeho možnom odlišnom vplyve.

THE WALL

PLACES

PLATE FREEDOM!

DEŽO URSINY MEMORIAL

byty

Mini-spaces

Sea

Block of flats

PrieSTORY

Altars

Sleepers

White PLAce

Clothes

Bs.

My room

8 months

Prázdny
Prázdny