PrieSTORY, 2012

 

I develop the project from the year 2011. Objects became more complicated. They mix architectural forms and clothes designs. They create the inter-space somewhere between clothes and insides of the flat, somewhere between clothes and space which cover us, surround us. Objects are miniature spaces with a story. Colourful embroidery with its realistic content fills in the white background.

 

Rozvíjam projekt z roku 2011. Objekty sa stali komplikovanejšie. Prepájajú architektonické formy so strihmi odevov. Vytvárajú medzi-priestor, niekde medzi odev a bytom, niekde medzi odevom a priestorom, ktoré nás zahaľujú a obklopujú. Objekty sú miniatúrne priestory s príbehom, v ktorých farebná výšivka vypĺňa svojim realistickým obsahom biely podklad.

Wave

Mini-spaces

Sea

Soft wall

Weird objects

Block of flats

PrieSTORY

Altars

PrieSTORY

Wall

Sleepers

White PLAce

Bs.

Weiche Wand

Clothes

My room

8 months

Prázdny