Flats / Byty, 2017/2018

 

The Flats present the living space. We define them by our presence, by our choice of furniture, colours and accessories. We are defined by them.

I work with their minimised shape in porcelain objects. I work intuitively and by heart. Some things are forgotten, some details are lost, and some are accentuated. The flats have their own size, affected by the possibilities of the material – paper-porcelain. I build the objects of several pieces, modelled with the imprint of a special embroidery which I have invented and use in my herbarium works (http://www.mirapodmanicka.eu/herbarium). The softness of the textile disappears but the texture stays. It is very tactile and creates a special reflection of light on the surface of the material.

I started with simple objects and developed complicated shapes and details, creating complex spaces which intersect. Mini-rooms are combined into bigger units. I use the natural characteristic of porcelain, its delicacy, brittleness and deformability.

The objects speak about the contrast of the intimate and public. How much and what we can show. What we share. The flats and objects around us define us. They speak of us, what we are and what we do and how we feel. How we perceive the space around us and how it affect us. The relationship progress goes both ways. Every day we change and adapt, just as we adjust alongside our flats.

 

Byty predstavujú životný priestor. Definujeme ich svojou prítomnosťou, výberom nábytku, farieb a doplnkov. Tak oni definujú nás.

V porcelánových objektoch pracujem s ich zmenšeným tvarom. Pracujem intuitívne a podľa pamäte. Niektoré veci sú zabudnuté, niektoré detaily sa stratia, iné sú zdôraznené. Byty majú vlastnú veľkosť, ktorá vychádza aj z možností vybraného materiálu – papier-porcelánu. Skladám ich z dielov, ktoré modelujem a otláčam na podklade výšivky, ktorú používam v herbároch (http://www.mirapodmanicka.eu/herbarium). Mäkkosť textilu sa vytratí, ale textúra ostáva. Je veľmi jemná a vytvára špeciálny odraz na povrchu materiálu.

Od jednoduchých objektov sa prepracovávam k zložitým tvarom a detailom, komplikovaným, do strán rozpriestraneným priestorom, ktoré sa navzájom prestupujú. Mini-izby sa skladajú do väčších celkov. Vo výsledku využívam prirodzené vlastnosti porcelánu, jeho citlivosť, lámavosť a  deformovateľnosť.

Objekty hovoria o kontraste intímneho a verejného a ich prelínaní. Ako a čo ukazujeme. Čo chceme a vieme ukázať. Čo zdieľame. Byty a v nich objekty, ktorými sme obklopení, nás definujú. Hovoria o nás, kým sme, čo robíme a ako sa cítime. Ako vnímame priestor okolo nás, a ako nás ovplyvňuje. Vzťah sa rozvíja oboma smermi. Každý deň sa meníme, adaptujeme, posúvame.. Takisto aj naše byty. 

 

THE WALL

PLACES

PLATE FREEDOM!

DEŽO URSINY MEMORIAL

byty

Mini-spaces

Sea

Block of flats

PrieSTORY

Altars

Sleepers

White PLAce

Clothes

Bs.

My room

8 months

Prázdny
Prázdny