Sleepers / Spáči, 2010

 

These objects were created on residential stay in Centre de la Tapisserie in Tournai, Belgium. The photographs were also taken in their gallery. Embroidered pillows, filled with textile waste and used clothes, are hanging on the wall. They allow resting. They carry their own story (embroidered) and memory (used materials).

 

Objekty boli vytvorené na rezidenčnom pobyte v Centre de la Tapisserie v Tournai, Belgicku. Aj fotografie pochádzajú z tamojšej galérie. Vyšívané vankúše, vyplnené textilným odpadom a použitými odevmi, zavesené na stene, ponúkajú možnosť oddychu. Nesú vlastný príbeh (vyšitý) a pamäť (použité materiály).

 

Wave

Mini-spaces

Sea

Soft wall

Weird objects

Block of flats

PrieSTORY

Altars

PrieSTORY

Wall

Sleepers

White PLAce

Bs.

Weiche Wand

Clothes

My room

8 months

Prázdny