Plate Freedom! / Tabuľa Sloboda!, 2019

 

Memorial plate on the facade of the Ján Palárik Theatre in Trnava, Slovakia. Cooperation with artist Anna Mihoková.

Pamätná tabuľa na fasáde divadla Jána Palárika v Trnave. Spolupráca s výtvarníčkou Annou Mihokovou.

THE WALL

PLACES

PLATE FREEDOM!

DEŽO URSINY MEMORIAL

byty

Mini-spaces

Sea

Block of flats

PrieSTORY

Altars

Sleepers

White PLAce

Clothes

Bs.

My room

8 months

Prázdny
Prázdny