Markéta Nováková & Mira Podmanická: Bio-vases 0-5 / Bio-vázy 0-5, 2013/14

 

Bio-vases 0-5 are collection of vases made of porcelain. They are made by the technique of pouring porcelain into plaster moulds. They were created on the basis of cooperation of the designer and sculptress. The result presents their different attitude: design work with porcelain in combination with sculptural plastic relief. Collection contains six pieces. They have the same appearance and size. The shift is in decoration, starts with the plain vase. On the next pieces is added the plastic decoration. Decorations are the cast plants, flowers and insects. From one point of view there is always the same plant; the others are added on the surface around. Vases remind of three-dimensional Herbarium. Plants are conserved with roots. They can be still-lives, done with perfection and pedantry – natura morta – also with added (forgotten) bugs, flies or wasps.

 

Bio-vázy sú kolekciou váz z porcelánu, vyrobených technikou liatia do sadrových foriem. Vznikli na základe spolupráce dizajnérky a sochárky. Spoločný výsledok prezentuje rozdielny prístup k tvorbe: dizajnérsku prácu s porcelánom v kombinácii so sochárskym prístupom k reliéfu. Kolekciu tvorí šesť kusov, ktoré vychádzajú z jednotného tvaru a veľkosti. Posun je v dekore, ktorý začína prázdnou, čistou vázou. Na ďalších kusoch postupne plastického reliéfu pribúda. Dekor tvoria odlievané reálne rastliny a hmyz, ktorými sa vázy postupne plnia. Z jedného pohľadu však na všetkých ostáva viditeľná základná prvotná rastlina. Vázy pripomínajú trojrozmerný herbár, rastliny sú zachované aj s koreňmi, alebo aj kvetinové zátišia, vykreslené do detailov - natura morta – aj s vylisovaným zabudnutým hmyzom.

DESIGNBLOK

exhibition Cast and Burn

Vase Meadow

exhibition On the Table

vases IN

exhibition DEKOR 2

Schmuck Wander

exhibition DEKOR

vases Lilac

Bio-vases 6

exhibition Vase

Bio-vases 0-5

Herbarium

Čokolády/Chocolates

Prázdny