Markéta Nováková and Mira Podmanická
Vases IN / Vázy IN
2016


Newest collection of vases continues and develops the ideas of the previous project Bio-vases, which we started in 2013. We are one sculptress and one ceramic designer working together. And our project combines these two different approaches – designer way of working with porcelain and independent sculptural thinking about plastic decor and having in mind every piece as original solitaire piece. Vases IN present the look inside the Lilac vase and Bio-vase 6, with which we have been fascinated since the first collection. We created a set of four vases. They have different appearances according to details and possibilities of plastic decor of chosen two vases. We also continue with decorating of vases with colour under glazing and in the glaze, but also decorations in the third firing – gold, platina and luster colours.
Vase IN1 has the richest plastic decor – still it is possible to see the flowers of lilacs, which are a bit disappearing on the vase two. Third vase is a game of concave and convex shapes. Vase number four copies the insides of Bio-vase 6 and is asymmetrical in contrast with other three vases.
 
Kolekcia najnovších váz priamo nadväzuje na projekt Bio-vázy, na ktorých pracujeme od roku 2013. Keďže sme jedna sochárka a druhá keramička, tak sa tu stretávajú a kombinujú dva rôzne autorské prístupy – dizajnérsky prístup k práci s porcelánom a voľnejšie sochárske uvažovanie o plastickom rozvinutom dekore. A hlavne premýšľanie o každom jednotlivom kuse ako o originálnom diele. Váza IN predstavuje pohľad dnu, dovnútra orgovánovaj vázy či šestky (Bio-váza 6), ktorým sme boli očarené hneď od prvej kolekcie. Vytvorili sme opäť súbor štyroch váz. Sú odstupňované podľa detailnosti a možností plastického tvaru vybraných dvoch váz. Ďalej tu intenzívne pracujeme s dekorovaním váz farbou pod glazúru či v glazúre, alebo dekormi v treťom výpale -  zlatom, platinou a listrom.
Váza IN1 je s najbohatším reliéfom – ešte stále možno vnímať kvety orgovánu, ktoré na dvojke pomaly zanikajú. Trojka je už len rozohratý tvar konkávnych a konvexných tvarov. Štvorka kopíruje vnútro Bio-vázy 6 a je na rozdiel od predchádzajúcich troch váz asymetricky nepravidelná.

DESIGNBLOK

exhibition Cast and Burn

Vase Meadow

exhibition On the Table

vases IN

exhibition DEKOR 2

Schmuck Wander

exhibition DEKOR

vases Lilac

Bio-vases 6

exhibition Vase

Bio-vases 0-5

Herbarium

Čokolády/Chocolates

Prázdny