Markéta Nováková a Mira Podmanická: Vase Meadow / Váza Lúka

 

Czech-Slovak duet has cooperated since the year 2013. Ceramic designer Markéta Nováková and sculptress Mira Podmanická have created first a collection of porcelain vases Bio-vases 0-5, with the technique of pouring porcelain into plaster moulds. This is a classical ceramic approach offering the possibility of producing more pieces of one shape. The work with 3D decoration on the surface of a vase, which is cast of real plants and insects, can be seen as a sculptural contribution.

For them the vase is functional design piece for interior but at the same time an autonomous object. New vase from the last collection is named “Meadow”. It is by now the biggest piece. On the surface of it is floral decoration with insects and plants from the meadow and florist shop. It can be in white variation but most pieces are decorated with colour. They are painted with one or two floating touches of a big brush. The vase presents happiness, inspiration with freshness of spring and summer warm evenings.

Česko-slovenské duo spolupracuje už od roku 2013. Keramická dizajnérka Markéta Nováková a sochárka Mira Podmanická vytvorili kolekciu porcelánových váz nazvaných Bio-vázy 0-5, ktoré vytvárajú ich technikou liatia do sadrových foriem, čo je klasický keramický postup, umožňujúci reprodukovateľnosť jedného tvaru. Sochársky prístup je prezentovaný povrchovým trojrozmerným reliéfnym vzorom, ktorý vzniká odlievaním rastlín a hmyzu. Tieto dva prístupy sa vo výsledku perfektne dopĺňajú a prelínajú.  Vázu vnímajú ako funkčný dizajnový kus/originál, ale je aj ako samostatne stojaci objekt/sochu. Nová váza „Louka/Lúka“ prezentuje zatiaľ najväčšiu a najobjemnejšiu vázu. Po celom plášti vázy je kvetinový dekor, ktorý prepája hmyz, kvety a rastliny z kvetinárstva aj z lúky. Niekoľko kusov je v bielej farbe, ale väčšina je dekorovaná farbou. Minimalistickým prístupom, jednoduchým dotykom veľkého štetca. Predstavuje radosť, inšpiráciu sviežosťou jari a letnými teplými dňami.

DESIGNBLOK

exhibition Cast and Burn

Vase Meadow

exhibition On the Table

vases IN

exhibition DEKOR 2

Schmuck Wander

exhibition DEKOR

vases Lilac

Bio-vases 6

exhibition Vase

Bio-vases 0-5

Herbarium

Čokolády/Chocolates

Prázdny