Bio-vase 6 / Bio-váza 6, 2015

 

Vase Six (or in fact the seventh vase in a row) continues the series of Bio-vases 0-5. The collection was created together with ceramic designer Markéta Nováková. She is my help in technology. The Bio-vase 6 develops the ideas from previous pieces and fully expands three-dimensional floral decor of varied plants and flowers. Decoration is so rich and thick that it denies and deforms the basic shape of a model.

 

Šestka (siedma váza v poradí) je voľným pokračovaním kolekcie Bio-vázy 0-5, ktorá vznikla v spolupráci s keramickou dizajnérkou Markétou Novákovou. Aj tu sa podieľala ako technická a technologická výpomoc a poradca. Váza nadväzuje na predchádzajúce kusy, avšak plne rozvíja trojrozmerný rastlinný dekor z rôznodruhových kvetín. Dekor je tak bohatý, že podstatne popiera základný tvar vázy a deformuje ho.

 

DESIGNBLOK

exhibition Cast and Burn

Vase Meadow

exhibition On the Table

vases IN

exhibition DEKOR 2

Schmuck Wander

exhibition DEKOR

vases Lilac

Bio-vases 6

exhibition Vase

Bio-vases 0-5

Herbarium

Čokolády/Chocolates

Prázdny