Herbarium / Herbáre,
since/od 2011 

 

I have been picking the flowers for the herbarium since ever. But I have never had one. I do not know why. The flowers stayed between the pages in books, forgotten, unused. Collecting went hand in hand together with herborizing for homemade tea and collecting of four-leave-clovers. On one side the usage and the other utopia. 

I recognise some of the plants, the others are unknown to me.

I attach flowers on the paper by sewing on the machine. I work with the accident because I embroider the picture from the other side, I do not see the result immediately. I combine two different threads. The flowers are imprisoned on the paper. The embroidery finishes them, supports them, absorbs them or suppresses them. I draw on some of them. It changes the dried faded plants into fantastic unreal flowers. Additional text is short information about the profit and effects of the specific herb.

 

Kvety do herbára som si zbierala od detstva. Nikdy som si však žiadny nezaložila, ani neviem prečo. Kvety ostali povkladané medzi stránkami kníh. Zabudnuté. Nepoužité. Zbieranie bolo istým spôsobom spojené s poznávaním a zbieraním liečivých byliniek na čaj a hľadaním štvorlístkov, čiže úžitkom a utópiou.

Niektoré rastliny poznám, iné sú mi neznáme.

Kvety na papier pripevňujem prešívaním na stroji. Využívam náhodu, šijem z opačnej strany a kombinujem dve rôznofarebné nite. Prešívanie kvety uväzňuje na papieri. Dopĺňa ich, podporuje, pohlcuje, potláča. Niektoré ešte dokresľujem. Kresba dotvára pohľad na rastlinu, jej rôzne obdobia a časti. Alebo premieňa vysušené vyblednuté byle na fantaskné nereálne kvety. Popisok slúži len ako strohá informácia k bylinke, o jej úžitku a účinkoch.

 

Text k výstave HERBARIUM:

Lucia Miklošková

Tvorba Miry Podmanickej je bytostne ukotvená v sochárskom uvažovaní, špecifickým prácou s priestorom a objemom (hmotou). Materiály, ktoré volí, nie sú klasicky sochárske, pevné a trvalé, ale naopak mäkké a poddajné a dielo neraz predurčujú k zániku (papier, porcelán, textil, sadra, suché rastliny). Táto jemnosť či krehkosť je výrazová kvalita, ktorá sa viaže s prácami autorky. Podmanická prostredníctvom svojho diela vymedzuje priestor, odohrávajúci sa niekde na pomedzí, medzi nami a svetom, medzi mentálnym a fyzickým priestorom, imaginatívnym a reálnym. Veci na zobrazeniach sú nám dôverne známe (napr. bytové interiéry, výseky krajiny, kvety) a predsa ich autorka interpretuje akoby už prekročili hranicu sveta pred nami, vrástli sa nám pod kožu a stali súčasťou inej, vnútornej krajiny.

Cyklus Herbáre autorka rozvíja od roku 2013. V Synagóge ho prezentuje v doposiaľ najkoncentrovanejšej podobe. Ide o zbierku usušených rastlín, ktoré sú vložené do plochy obrazu, prišívané a spontánne dopovedané abstraktnou niťovou kresbou. Inokedy je výšivka kombinovaná s kresbou perom, rozširujúcou telo rastliny, alebo analyticky skúmajúcou morfológiu byliny. Rastliny nie sú nerozlíšené na šľachetné odrody, liečivé druhy alebo buriny. Všetky odkazujú k všadeprítomnej prírode, ktorá mizne zraku. Práce sú symbolicky inštalované v rovine zeme. V prípade že si ich divák chce prehliadnuť zblízka, musí sa k ním zohnúť. Pre samotnú autorku sú tieto herbáre formou zápisu, nechronologickým denníkom, niekoľkokrát vrstvenou časopriestorovou mapou. Skrz zbieranie rastlín zaznamenáva svoj pohyb naprieč krajinou. Rastliny vkladá do kníh, prirodzene na ne zabúda, aby ich opätovne objavila a oživila.

Podmanická pracuje s opozíciou prírodného materiálu a technickej strojovej kresby. To, čo kedysi bolo rastúce a živé je tu krehké a mŕtve a naopak strojová kresba divoko ožíva a prerastá plochu. Tieto herbáre môžeme vnímať aj ako memento mori (memento smrteľnosti), alebo tiež vanitas (márnosť), ako poukaz k prchavosti okamžiku, kedy myšlienka smrti upozorňuje na krásu života (resp. zvýznamňuje ho).

Mira Podmanická pôsobí ako odborná asistentka na katedre Socha, objekt, inštalácia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Magisterské aj doktorandské štúdium absolvovala na VŠVU (u doc. J. Hoffstädtera, akad. soch.). Popri svojej sochárskej práci sa venuje keramike a okrajovo aj šperku. Kým pre jej sochársku tvorbu je typické nabaľovanie objemu, pre dizajnérske realizácie a šperky je charakteristické odlievanie „živých“ foriem (skutočných, nie modelovaných vecí – napr. čokolády alebo kvetov).

Links:

Exhibition/výstava: HERBARIUM

https://www.gjk.sk/sk/vystavy/archiv-vystav/2019/mira-podmanicka-herbarium/
http://herbare.blogspot.com/
https://aprilmagazin.curaprox.com/herbare-nie-su-len-detskou-zabavkou-vytvarnicka-mira-podmanicka-tvori-z-lisovanych-rastlin-vynimocne-diela/

DESIGNBLOK

exhibition Cast and Burn

Vase Meadow

exhibition On the Table

vases IN

exhibition DEKOR 2

Schmuck Wander

exhibition DEKOR

vases Lilac

Bio-vases 6

exhibition Vase

Bio-vases 0-5

Herbarium

Čokolády/Chocolates

Prázdny