Cast and Burn

 

Artists/Vystavujúci autori:

Petr Hůza (CZ), Simona Janišová (SK), Mária Kobelová (CZ), Lucia Kováčiková (SK), Anna Mihoková (SK), Markéta Nováková (CZ), Karin Patúcová Lunterová (SK), Eva Pelechová (CZ), Mira Podmanická (SK), Rudolf Rusňák (CZ), Pavla Vachunová (CZ)

Authors of the project/Autorky projektu: Markéta Nováková and/a Mira Podmanická

CAST and BURN znamená naliať a vypáliť. To špecifikuje jednu zo základných používaných techník tvorby keramiky a zásadný proces, ktorý dáva tvárnej hmote – keramike a porcelánu pevný stabilný a nemenný tvar.

Technika sa stala princípom, od ktorého sa selekcia objektov a produktov prezentovaných na výstave odvíja. Je typická pri výrobe predovšetkým užitkovej keramiky. Naším zámerom bolo predstaviť ju ako médium, ktoré umožňuje mnoho ďalších prístupov. Je možné uplatniť kombináciu techník aj materiálov v celej šírke alternatív, ktoré práca s keramikou ponúka.

Technika liatia porcelánovej alebo keramickej hmoty do sadrových foriem prepája práce všetkých vystavujúcich. V klasickej forme sa ponúka v podobe dizajnov netradičného stolovania u Márie Kobelovej, ktorá hľadá nové možné, prípadne až samoúčelné podoby.

Liatie v kombinácii s farbením porcelánovej hmoty nájdeme v práci „Na hore nájdeš poklad“ od Lucie Kováčikovej. Prináša divákovi cestu plnú náhod, hľadanie, nachádzanie pokladov a vlastnú snovú krajinu.

Podobným spôsobom kombinuje tvar a plastickú štruktúru so špeciálnou dekoračnou povrchovou úpravou Rudolf Rusňák. Pokovovanie vytvára z užitkového predmetu fascinujúci objekt metalicky kovových farieb a efektov.

Trio sochárok prezentuje svoje objekty z porcelánu. Čerstvá absolventka VŠVU Anna Mihoková prezentuje sériu objektov, kde prepája tradíciu ľudových výšiviek a jej možné využitie v súčasnej podobe sochárskeho prejavu.  

Karin Patúcová Lunterová uchováva v svojich mango miskách všetko, čo má rada. V ich tvare a farebnosti zároveň nachádza paralelu k telu v nadväznosti na predchádzajúci cyklus.

Mira Podmanická takisto nadväzuje na predchádzajúci projekt textilných interiérov bytov. V tejto kolekcii sú steny vytvorené porcelánovým odliatkom výšivky. Mäkko pôsobiaci povrch sa priam ponúka k použitiu farebných glazúr. Pracuje s „paper clay“ (zmesou porcelánu a papiera) rovnako ako Markéta Nováková, ktorá kombinuje klasickú techniku liatia do sadrových foriem  s domodelovávaním a prácou s farbou a štruktúrou v podobe miešania keramických materiálov, presnejšie špeciálnej zmesi hliny a papieroviny.

Efemérnosť, pominuteľnosť a krása kvetiny zafixovanej a obalenej vrstvou ušľachtilého porcelánu dáva objektom zdanlivý pocit trvanlivosti v práci Pavly Vachunovej, ktorá prezentuje svoju čarovnú inštaláciu.

Minimalistická maľba keramickou ceruzou pod glazúru a naglazúrový dekor ako grafický symbol s tematikou konzumovania a pôžitkárstva je typická pre tvorbu Petra Hůzu.

Koncepčný prístup prezentujú malé objekty Simony Janišovej, ktoré vznikli neplánovane ako vedľajší produkt pri liatí iných predmetov. Ide o akési zužitkovanie „Wasters - odpadkov“ práce pôvodne založenej na využití súčasnej 3D technológie pre vytvorenie formy na liatie.

Veľkorysý prístup prezentuje Eva Pelechová. Používa techniku liatia k vytváraniu úžasných plne plasticky rozvinutých objektov. Maximálne využíva základnú vlastnosť tejto techniky, a to je presný prepis štruktúry z modelu do formy a na konečný objekt. Výsledkom sú snové architektúry, prelínanie vnútorných a vonkajších priestorov.

Výstava predstavuje len zlomok z možných riešení a možností danej techniky. Práce mladých slovenských a českých autorov prezentujú najaktuálnejšie výsledky v tejto oblasti. Užitkové dizajnérske predmety spracované s ohľadom na aktuálne trendy v oblasti stolovania a dizajnu interiéru doplnia objekty balansujúce na hranici dekoračného predmetu a sochárskeho objektu. Výstava prezentuje rozličné koncepčné prístupy, rôzne možné použitie materiálov a technológií výroby, od klasických až po experimentálne.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

DESIGNBLOK

exhibition Cast and Burn

Vase Meadow

exhibition On the Table

vases IN

exhibition DEKOR 2

Schmuck Wander

exhibition DEKOR

vases Lilac

Bio-vases 6

exhibition Vase

Bio-vases 0-5

Herbarium

Čokolády/Chocolates

Prázdny